کانال بم

کانال بم

@Bam344
اولین صفحه مجازی بم بزرگ در اینستاگرام
گزارشات ، شکایات ، پیشنهادات خود را برای داشتن شهری زیبا و آباد به?
@sendbam
ارسال کنید
شهر خود را معرفی کنید و زیبایی هایش را با دیگران باشتراک بذارید
با ما در ? مجله مجازی بم بمانید
هر لحظه بروز باشید ?
Open @bam344

Last Posts


Last comments

Work with @AnyComBot

Start