Yosh talantlar 🎹🎼 uyda qoling, masofani saqlang

Yosh talantlar 🎹🎼 uyda qoling, masofani saqlang

San'at insonlarni ezgulikka yetaklaydi.
Ushbu kanalda yosh iste'dodli o'quvchilar
mahorati targ'ibot
Open @davrbolasi

Last Posts


Last comments

Work with @AnyComBot

Start