Yosh talantlar 🎹🎼 uyda qoling, masofani saqlang

Yosh talantlar 🎹🎼 uyda qoling, masofani saqlang

San'at insonlarni ezgulikka yetaklaydi.
Ushbu kanalda yosh iste'dodli o'quvchilar
mahorati targ'ibot
Open @davrbolasi

Top10 posts for the last 30 days


Last comments

Work with @AnyComBot

Start