شاهین شهر

شاهین شهر

کانال تلگرام شاهین شهر

ارسال خبرهابه مدیررسانه - "معین صادقیان"
@moeinsl
09395688665

مدیر تبلیغات - "وحید مسعودی"
@v_masoudi
09132064525

کد شامد
1-1-2507-61-4-1
Open @shahinshahrnews

Last Posts


Last comments

Work with @AnyComBot

Start