كانال گروه اپل بازها

كانال گروه اپل بازها

جديدترين اخبار اپل

(#iOS, #macOS, #watchOS, #tvOS)

تبادل و تبليغات :

@A_Ramfar

@Hamid_Yadegarian

همراه با گروههای تخصصی پرسش و پاسخ

بیشتر👇🏻👇🏻
https://t.me/AppleBazha_info
Open @AppleBazha
Create unique page with embed telegram postidqr.me

Last comments

Work with @AnyComBot

Start