لعنت به تو عزیزمـ.... | Laanat be too azizam

لعنت به تو عزیزمـ.... | Laanat be too azizam

telegram.me/Laanat_be_too_azizam
🥀یکباربرایم نوشتی دوستت دارم🥀من هزاربارخواندمش🥀هزاربار ضربان قلبم بالاگرفت🥀هزاربارنفس درسینه ام برید🥀هزارباردروجودم ریشه کرد🥀انگارکه هزاربارشنیده ام🥀انگارکه هزاربارنوشته ای 🥀
Open @Laanat_be_too_azizam
Create unique page with embed telegram postidqr.me

Top10 posts for the last 30 days
Last comments

Work with @AnyComBot

Start